4.


– Ei, Lukai… – pasigirsta šnabždesys, o paskui jį nuvilnija dar kiti.

– Neskubėk…

– Sustok, pailsėk…

– Prisėsk…

Berniukas pajunta, kaip kažkas sugriebia jo koją. Lukas iškelia šiaurietiško ėjimo lazdą ir iš visų jėgų duria apačion.

– Aaaaai, išdūrei ir kitą akį! – kažkas suaimanuoja tuo pačiu balsu.

– Nors koks skirtumas, vis tiek per rūką nieko nematau…

Aplink Luko ausis ir vėl ima sūkuriuoti šnabždesiai.

– Prisėsk ir pailsėk…

– Lukai…

– Nesustok ir eik. Tik nesustok!

Lukas suklūsta. Vienas šnabždesių berniukui pasirodo kitoks.

– Mama, čia tu?

– Aš, Lukai. Tik jokiu būdu nesustok! Jei stovėsi vietoje, jie tave pasigrobs!